Bergen, gemeente voldoet aan alle landelijke normen

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS OP ORDE

De beveiliging en bescherming van persoonsgegevens in de gemeente Bergen voldoet aan de landelijke veiligheidseisen. Dat blijkt uit het antwoord van het college van B&W op schriftelijke vragen van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.

Over de privacy van burgers moet goed worden gewaakt. Zeker door overheden die toegang hebben tot veel gevoelige persoonsinformatie. Gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV wisselen persoonsgegevens met elkaar uit via het zogenaamde Suwinet. Uit diverse publicaties blijkt dat overheden het niet zo nauw nemen met de beveiliging van persoonsgegevens. Reden voor de CDA fractie om hier aandacht voor te vragen. De Inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2015 vastgesteld dat Bergen voldoet aan 5 van de 7 essentiële normen voor informatiebeveiliging. ‘Bergen scoort daarmee boven het landelijk gemiddelde. Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen om ook aan de laatste 2 voorwaarden te voldoen. De informatiebeveiliging is op orde en dat is een goede zaak voor de privacy van onze burgers.’ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops vast.