MEER KINDEREN NAAR PEUTERSPEELZAAL

Ouderbijdrage afhankelijk van inkomen!

Het peuterspeelzaalwerk is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen als voorbereiding op het basisonderwijs. De maandelijkse ouderbijdrage vormt voor ouders met lagere inkomens vaak een barrière. Door invoering van een ouderbijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen wordt het voor meer kinderen mogelijk om naar de peuterspeelzaal te gaan.

Aanvankelijk was de gemeente Bergen voornemens jaarlijks € 25.000,-- te bezuinigen op het peuterspeelzaalwerk. De gemeenteraad besloot afgelopen dinsdag echter unaniem het budget te verhogen met ruim € 15.000,-- per jaar. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops reageert verheugd op het besluit: ‘Het belang van het peuterspeelzaalwerk voor de ontwikkeling van kinderen is groot. Dat is natuurlijk belangrijk voor het kind zelf, maar ook voor de gemeente als verantwoordelijke voor de jeugdzorg. Gelukkig zagen alle partijen dit in.’ Het voorstel van het college van B&W om de vaste ouderbijdrage te wijzigen in een inkomensafhankelijke bijdrage kon alleen rekenen op de steun van de coalitiepartijen CDA en PK. Het doel van de gemeente is zoveel mogelijk kinderen naar de peuterspeelzaal te kunnen laten gaan. Door de lage- en middeninkomens een lagere ouderbijdrage te laten betalen dan de hoge inkomens moet het voor alle ouders in principe mogelijk zijn hun kinderen naar de peuterspeelzaal te laten gaan. ‘Een kwestie van solidariteit’ stelt Knoops. Ouders met een minimum inkomen betalen ook in de nieuwe regeling geen ouderbijdrage.