Geen cameratoezicht op hangjeugd in Nieuw Bergen

De overlast door jongeren in en om de uitkijktoren van winkelcentrum Mosaïque in Nieuw Bergen is niet zo ernstig dat die de inzet van cameratoezicht rechtvaardigt. Tot die conclusie komt burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen.

Vooral één melder
Bij de gemeente en de politie zijn sinds de opening van Mosaïque dertien meldingen van overlast gedaan, bijna allemaal afkomstig van één persoon die vlakbij de toren woont. De klachten hangen af van de locatie. Op het plein is sprake van geluidsoverlast, in de vorm van schreeuwen, toeteren en harde muziek. Verder wordt hard gereden met auto’s en wordt afval achtergelaten.

Respectloos
Ook was er sprake van "respectloos gedrag naar omstanders". Vooral in de zomer hingen jongeren veel rond in de toren en bezondigden zij zich aan het naar beneden gooien van flessen en blikjes, het vernielen van lampen en het besmeuren van muren.