Kinderen van minder draagkrachtige ouders in de gemeente Bergen kunnen in 2015 gebruik maken van een extra financiŽle bijdrage voor muziekonderwijs. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een door CDA fractievoorzitter Jacob Knoops, mede namens de PK, ingediend voorstel.

Het college van B&W werkt aan een herijking van het armoedebeleid. Een notitie hierover zal later dit jaar besproken worden. De gemeenteraad wil dat bij deze herijking aansluiting van de gemeente Bergen bij het provinciale jeugdcultuurfonds wordt overwogen. Kinderen uit minder welgestelde gezinnen kunnen maar al te makkelijk in een isolement komen, terwijl meedoen voor hen op deze leeftijd juist zo belangrijk is. Muziek maken en dansen bij kinderen leidt tot een toename in hun zelfvertrouwen en brengt hen vaardigheden bij die ook hun schoolprestaties verbeteren. Het provinciale jeugdcultuurfonds biedt mogelijkheden voor deze kinderen. Bergen kan op zijn vroegst per 1 januari 2016 gaan deelnemen aan het jeugdcultuurfonds. Tot die tijd is er nu dus een tijdelijke regeling om bijstandsouders financieel tegemoet te komen. Deze ouders kunnen zich hiervoor melden bij de gemeente. Eerder sloot de gemeente Bergen zich al aan bij het provinciale jeugdsportfonds.