OPKNAPPEN TROTTOIRS GEMEENTE BERGEN

CDA wil in 2016 starten met Murseltseweg

Eerder dit jaar vroeg het CDA in de gemeenteraad aandacht voor het structureel onderhoud van trottoirs in alle kernen van de gemeente Bergen. Naar aanleiding van dit verzoek werkt het college van B&W aan een onderhoudsplan. Het CDA wil nu dat in 2016 daadwerkelijk begonnen wordt met opknapwerkzaamheden.

‘De stoepen langs bijvoorbeeld de Murseltseweg in Nieuw Bergen zijn echt aan een opknapbeurt toe. Door wortelvorming van bomen liggen de stoeptegels onregelmatig, waardoor het trottoir moeilijk begaanbaar is, zeker voor oudere en kwetsbare mensen. En zo zijn er meerdere plekken in onze gemeente aan te wijzen die aangepakt moeten worden. Natuurlijk kan niet alles in één keer worden gerealiseerd. Ik wil wel dat er volgend jaar begonnen gaat worden.‘ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. In de gemeentelijke begroting is geld opgenomen voor het onderhoud. Of dat voldoende is om de komende jaren alle werkzaamheden uit te voeren zal nog moeten blijken. Knoops: ‘Het CDA gaat er vanuit dat het gehele onderhoudsplan uiterlijk in de tweede helft van 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd gaat worden.’