LEEFBAARHEID MAAK JE SAMEN!

Het CDA zet volop in op het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. Zo zal het CDA in de lopende bezuinigingsdiscussie niet kiezen voor bezuinigingen op subsidies van verenigingen. Daarmee maakt het CDA een duidelijke keuze voor ALLE  verenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Dat is echt iets anders dan twee voetbalverenigingen met   50,-- steunen, zoals een collega partij onlangs deed.  Het CDA denkt dat het  nodig is te investeren in leefbaarheid. Investeren in leefbaarheid hoeft niet altijd gepaard te gaan met het besteden van meer geld door de gemeente. Zo wordt de leefbaarheid van het dorp Bergen bevorderd als de Sint Petruskerk voor meer dan uitsluitend de eredienst kan worden benut.  Het valt te prijzen dat het kerkbestuur en pastoor Janssen  hiertoe initiatieven nemen.  Afgelopen weekend was het wel mogelijk de kerk te bezoeken, maar niet om de kunsttentoonstelling te bezichtigen, zoals een week eerder.  Een paar buurtbewoners maakte bezwaar.  De gemeente Bergen kon niet anders dan de kunstexpositie in de kerk te verbieden. Weg goed initiatief. Jammer dat het zo gelopen is. Laten we samen initiatieven nemen om de leefbaarheid in onze dorpen te bevorderen.

 

 

Jacob Knoops
Lijsttrekker CDA Bergen