Reactie kaderbrief

Deze bestuursperiode staat in belangrijke mate in het teken van de decentralisatie van zorgtaken. We liggen daarmee mooi op koers! Nu er voorzichtig aan financiële ruimte begint te ontstaan is het CDA van mening dat een aantal zaken in het domein van de ‘openbare ruimte’ extra aandacht verdient. Te denken valt hierbij aan de uitvoering van verkeersmaatregelen in het kader van veiligheid rondom scholen en verkeersmaatregelen naar aanleiding van tellingen, klachten en vragen van dorpsraden. Een adequate oplossing voor de problemen in de Dorpsstraat in Afferden hoort hier bij. Het CDA wil het initiatief tot renovatie van De Calvarieberg op het oude kerkhof in Well ondersteunen. Daarnaast heeft het CDA aangedrongen om structureel meer werk te maken van het onderhoud van trottoirs in onze dorpen.

Jacob Knoops: "Tijd om de openbare ruimte aan te passen!"