EIKENBOMEN BESCHERMD DOOR BESTEMMINGSPLAN

De gemeenteraad van Bergen heeft de drie monumentale eiken die met kappen bedreigd worden in het verleden in het bestemmingsplan opgenomen als landschappelijk element. Daarmee genieten de bomen een beschermde status. 'Dan moeten er wel heel zwaarwegende redenen zijn om die bomen te kappen. Ik zie dat niet snel gebeuren en ben er ook geen voorstander van.' stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. 'Dat laat onverlet dat het CDA staat voor de waterveiligheid en de daarvoor noodzakelijke versterking van de dijken. Er moeten technische mogelijkheden zijn om deze bomen te behouden en daarnaast de veiligheid te garanderen. Die ervaring heb ik vanuit de grootschalige dijkverbeteringswerkzaamheden die ik ken vanuit mijn werk bij Waterschap Rivierenland in Tiel'