Reactie op jaarrekening

Het voeren van een gedegen financieel beleid is een zware verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, zeker in economisch moeilijke tijden. KERN was tegen de begroting 2014. CDA, PK en VVD hebben wel verantwoordelijkheid genomen. Het resultaat mag er zijn! De gemeente staat er financieel gezond voor lezen we in de jaarrekening.  De financiŽle reserves voldoen aan de norm, de gemeentelijke belastingen behoren tot de laagste in Limburg en er is in 2014 ruim een miljoen euro minder uitgegeven dan verwacht. Vanwege de (financiŽle) onzekerheden die de overheveling van zorgtaken naar de gemeente met zich meebrengt is het goed dit geld achter de hand te hebben in 2015. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het financieel beleid voor de komende jaren. Het CDA zal wederom verantwoordelijkheid nemen.