GEEN BEZWAREN HUISHOUDELIJKE HULP BERGEN

De gemeente Bergen is er in geslaagd de aangescherpte regelgeving en bezuinigingen voor de toekenning van huishoudelijke hulp uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zonder bezwaarschriften in te voeren. Dat is de strekking van het antwoord dat het college van B&W heeft gegeven op vragen van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. 

De gemeente heeft tot op heden 250 herindicaties afgegeven op basis van de nieuwe regelgeving. Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend die na overleg met betrokkenen weer zijn ingetrokken. ‘Een opmerkelijk positief resultaat.’ stelt Knoops. ‘Terwijl in het land gemeenten in grote financiële problemen dreigen te komen als gevolg van te verwachtte gerechtelijke uitspraken tegen de wijze waarop gemeenten met de bezuinigingen zijn omgegaan, heeft Bergen op een goede manier deze moeilijke klus geklaard.’ In 2014 werd per hulpbehoevende gemiddeld 2,9 uur huishoudelijke hulp in gezet. In 2015 is dit tot nu toe gemiddeld 2,55 uur.