SIEBENGEWALDSE JEUGD NEEMT FIETSPAD IN GEBRUIK

Samen met wethouder Buiting heeft de jeugd van Siebengewald vandaag de bebording op het fietspad ter hoogte van de golfbaan onthuld. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops: 'Het fietspad levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd uit Siebengewald en alle andere fietsers op dit traject. Dat is nu gerealiseerd. Mooi dat de jeugd zich betrokken heeft getoond bij de feestelijke in gebruik name van het pad'