Vergaderschema 2021
Gemeenteraad, Cie's en CDA-fractie gemeente Bergen (L)

Onder voorbehoud!!

Activiteit Dag Tijd

Data

           

Verzenddatum commissies

Do

 

07/01

18/02

25/03

06/05 10/06 24/08 14/09 05/10 09/11

Fractieoverleg
openbaar

Do

19.30

14/01

25/02

01/04

13/05 17/06 02/09 23/09 14/10 18/11

Commissie Samenleving

Di

19.30

19/01

02/03

06/04 18/05 22/06 07/09 28/09 19/10 23/11

Commissie R&E*

Wo

19.30

20/01

03/03

07/04 19/05 23/06 08/09 29/09 20/10 24/11

Commissie B&F** + presidium

Do

19.30

21/01

04/03

08/04 20/05 24/06 09/09 30/09 21/10 25/11
Ophaalsessie kadernota Di 19.00     13/04            
Gezamenlijke commissies                   02/112)  

Fractieoverleg
besloten

Do

19.30

04/02

18/03

22/04

03/06 08/07 23/09 14/10 04/11 09/12

Raadsvergadering

Di 19.00 09/02 23/03 ma 26/04 08/06 13/071) ma 27/09 ma 18/10 09/113) 14/12

1) 13 juli 2021: Kadernota 2022 + jaarrekening 2020
2) 2 november 2021, Bespreken begroting 2022 gezamenlijke commissies
3) 9 november 2021: Begroting 2022

 

*R&E:  Ruimte en Economie
**B&F: Bestuur en FinanciŽn