BERGEN AANGESLOTEN BIJ  JEUGDCULTUURFONDS

Kinderen van minder draagkrachtige ouders in de gemeente Bergen kunnen vanaf 2016 gebruik maken een extra financiële bijdrage voor dans- en muziekles of lidmaatschap van een muziekvereniging. Bergen is hiervoor toegetreden tot  het provinciale jeugdcultuurfonds.

Het college van B&W werkt aan een herijking van het armoedebeleid. Vooruitlopend daarop is op voorstel van het CDA besloten dat Bergen aansluit bij het jeugdcultuurfonds. Eerder sloot de gemeente Bergen zich al aan bij het provinciale jeugdsportfonds. ‘Kinderen uit minder welgestelde gezinnen kunnen maar al te makkelijk in een isolement komen, terwijl meedoen voor hen op deze leeftijd juist zo belangrijk is. Muziek maken en dansen bij kinderen leidt tot een toename in hun zelfvertrouwen en brengt hen vaardigheden bij die ook hun schoolprestaties verbeteren. Het provinciale jeugdcultuurfonds biedt mogelijkheden voor deze kinderen.’ aldus CDA raadslid Hennie Nillesen. Voor nadere informatie kunnen ouders zich melden bij de gemeente.