CDA WIL LAGERE EIGEN BIJDRAGE HUISHOUDELIJKE HULP

Vele mensen zijn aangewezen op huishoudelijke hulp van een medewerker van een thuiszorgorganisatie. Wanneer dit zorg in natura is vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betalen mensen hiervoor een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs besloten de eigen bijdrage voor het gebruik van de toelage voor huishoudelijke hulp tijdelijke te verlagen. In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen bijdrage van mensen verlagen tot 5 euro per uur. ‘Het CDA in Bergen wil dat de gemeente van de mogelijkheid tot verlaging van de eigen bijdrage gebruik maakt.’ stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. De samenwerkende gemeenten in Noord Limburg hebben eerder bepaald dat mensen die meer dan € 12,50 per uur voor deze zorg betalen,  vanaf 1 mei gebruik blijven maken van dezelfde betaalbare huishoudelijke hulp voor € 12,50 per uur. De eerste drie maanden, tot en met juli 2015 geldt een tarief van € 10,-- per uur. Knoops: ‘Er is een groot verschil in de tarieven die Bergen hanteert en de € 5,-- die het Rijk mogelijk maakt. Ik wil weten of de gemeente Bergen een lager tarief kan en gaat invoeren. Het CDA zal hierover vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Lia Roefs’.

 

CDA fractievoorzitter Jacob Knoops wil weten
of de gemeente Bergen de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp gaat verlagen