BELASTINGVOORDEEL DOOR MOSAÏQUE           

OZB stijgt minder in 2016!

De gemeente Bergen heeft dit jaar € 85.000,-- meer onroerendzaakbelasting ontvangen dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Dat blijkt uit de laatste begrotingswijziging voor 2015 die volgende week in de commissie Bestuur en Financiën besproken wordt.

Het grootste deel van dit voordeel is behaald doordat de nieuwe panden in Mosaïque voor het eerst in de belastingheffing meegenomen konden worden. De gemeenteraad besloot vorig week dat de OZB in 2016 verhoogd wordt met 5,75%. Door de extra belastinginkomsten uit Mosaïque zal de OZB verhoging voor alle woningen en bedrijfspanden in de gemeente lager uitvallen dan eerder gedacht. CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is blij met deze ontwikkeling: ‘De gemeente Bergen voert een solide financieel beleid, daardoor zijn we goed door de crisis heen gekomen. Onderdeel van dat beleid is een belastingverhoging die ik goed te verdedigen vind. Mooi is dat Mosaïque er nu voor zorgt dat de belastingverhoging volgend jaar voor iedereen een paar procent lager uitpakt’.