LASTENDRUK IN BERGEN RELATIEF LAAG

De belastingen in de gemeente Bergen behoren tot de laagste van de provincie Limburg. Dat blijkt uit het vernieuwde  ‘Belastingoverzicht 2015’ waar de provincie de gemeentelijke belastingen van de 33 Limburgse gemeenten met elkaar vergelijkt. Voor zowel huurders als eigenaren van woningen scoort Bergen een vierde plek. Dat betekent dat in 29 gemeenten in Limburg de burgers meer belasting betalen dan in Bergen. Ook de belastingstijging van alle belastingen samen is  in Bergen lager dan de gemiddelde stijging in Limburg. ‘Om de financiële huishouding van de gemeente gezond te houden heeft de gemeenteraad besloten de OZB en de rioolheffing in 2015 te verhogen. Daar stond echter een behoorlijke verlaging van de afvalstoffenheffing tegenover. De gemeentelijke belastingen zijn in Bergen relatief laag en dat is mooi.” constateert CDA raadslid Rob Arts. De provincie Limburg moest een eerdere versie van het ‘Belastingoverzicht 2015’, mede naar aanleiding van door het CDA in Bergen geconstateerde fouten,  verbeteren.

 

CDA raadslid Rob Arts: ‘De gemeentelijke belastingen zijn in Bergen relatief laag en dat is mooi’.