Begroting 2016: ruimte voor investering

Het gedegen financieel beleid, waar het CDA verantwoordelijkheid voor heeft genomen in de afgelopen crisisjaren, heeft er toe geleid dat er nu weer investeringsmogelijkheden zijn. Het CDA heeft in het voorjaar aangegeven te willen investeren in de openbare ruimte. In de begroting is daarom de herinrichting van de Dorpsstraat in Afferden en het resterende deel van de Van Straelenstraat in de Bergse Kasteelherenbuurt opgenomen. Ook is een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen rondom onder meer scholen financieel mogelijk gemaakt. De CDA-wens om structureel onderhoud aan trottoirs in alle dorpen te gaan besteden is gehonoreerd. In 2016 zal begonnen worden met de trottoirs langs waarschijnlijk de Mursultseweg in Nieuw Bergen. Op verzoek van het CDA zal bekeken worden of een aanvang gemaakt kan worden met een gefaseerde uitvoering van de herinrichting van straten in de Oranjebuurt in Afferden. De CDA suggestie om een toeristisch fietspad te realiseren langs de Ontginningsweg viel in goede aarde. Kortom, naast alle andere belangrijke items komt er extra aandacht voor onze fysieke leefomgeving. Fijn dat dit weer mogelijk is!

 

Jacob Knoops, fractievoorzitter

Voor de gehele beschouwing klik hier.