CDA STEUNT DORPSRADEN AFFERDEN EN WELLERLOOI

Het kabinet van PvdA en VVD bezuinigt 6 miljard euro per jaar. Ook gemeenten moeten daaraan weer bijdragen. Voor de gemeente Bergen betekent dit dat ze na drie jaar bezuinigen dat opnieuw zal moeten doen. De bezuinigingen in de gemeente Bergen zullen daardoor oplopen tot € 1,4 miljoen per jaar in 2017. Dat vraagt om politieke moed en om pijnlijke keuzes. Onlangs besloot de gemeenteraad tot ombouw van zwembad Den Asseldonk tot een volwaardig multifunctioneel centrum. In totaliteit bespaart de gemeente met deze hele operatie € 120.000,-- per jaar.  De sluiting van het zwembad was onvermijdelijk.  Alle partijen in de gemeenteraad hadden in 2011 al opdracht gegeven fors te bezuinigen op Den Asseldonk. In dat licht bezien is het opmerkelijk dat de PK en KERN als het er op aan komt geen politieke verantwoordelijkheid durven te nemen maar ook geen reėle alternatieve voorstellen presenteren. De gemeente zal toch bestuurd moeten worden en de door het Rijk opgelegde bezuinigingen zullen doorgaan.

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over een volgend bezuinigingsvoorstel. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor de financiėle bijdrage aan de exploitatie van  “t Luukske in Wellerlooi en Iederhuus in Afferden  stop te zetten en drie gymzalen te sluiten. VVD Wethouder Pekema heeft met dit voorstel de woede van de dorpsraden van Afferden en Wellerlooi  op de hals gehaald. Terwijl de dorpsraden dachten nog volop in overleg met de gemeente te zijn bereidde Pekema zijn eigen voorstellen voor.  “Ongepast en onnodig“ vindt CDA fractievoorzitter Rob Arts en spreekt daarmee steun uit voor de dorpsraden.  Arts heeft zich geėrgerd aan het voorstel dat aan de gemeenteraad is voorgelegd omdat het voorbij gaat aan de gevolgen voor de leefbaarheid van Afferden en Wellerlooi.  Het CDA zal dat voorstel in deze vorm niet steunen. Rob Arts:  “Dat er bezuinigd moet worden weet iedereen. Voor die verantwoordelijkheid loop ik niet weg. Ik weet ook zeker dat de dorpsraden daar niet voor weglopen.“  Het CDA wil dat het college van B&W nader in overleg gaat met de dorpsraden en het overkoepelende schoolbestuur (SKBO) om te bekijken met welke voorzieningen de leefbaarheid in beide dorpen zo goed mogelijk op peil kan blijven.